Patronat

Patronat nad projektem sprawują:

Prof. Dr. Gesine Schwan, Photo: Heide Fest


Słowo wstępne

prof. dr Gesine Schwan,
Prezydentki Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
do projektu

„Ouvrir une frontière à coup de pédales - Otwierając granicę jadąc na rowerze“
pod kierownictwem Charlotte Noblet
www.veloblog.eu

Projekt medialny “veloblog“ służy niemiecko-polsko-francuskiemu porozumieniu i napełnia proces europejskiego zjednoczenia oraz ideę Trójkąta Weimarskiego nowym życiem. Dzięki medialnym relacjom o mieszkańcach regionu Odry i Nysy przyczynia się on do zwiększenia zainteresowania tym regionem na arenie międzynarodowej. Na drodze zbliżania się Polski do wejścia w strefę układu z Szengen, projekt ten stanowi dokumentację historycznego momentu dla następnych pokoleń.

Leżący w sercu Europy Uniwersytet Viadrina chciałby współtworzyć proces wzajemnego zbliżania się do siebie krajów Europy oraz budowania mostów między Zachodem, Wschodem, Północą i Południem, jak również wspierać spotkania między ludźmi. Jedna trzecia studentów naszego, utworzonego w 1991 r. uniwersytetu, pochodzi z sąsiadującej z Niemcami Polski oraz pozostałych krajów Europy. Dlatego bardzo się cieszę, że jedno z trzech międzynarodowych spotkań odbędzie się właśnie we Frankfurcie nad Odrą i jednocześnie mam nadzieję, że zarówno studenci jak i naukowcy wspólnie z mieszkańcami Frankfurtu oraz przybyłymi z sąsiednich miast gośćmi zobaczą wystawę fotograficzną oraz przygotowane reportaże, i że ten dzień, dzięki swojemu bogatemu programowi kulturalnemu, będzie dla wszystkich interesujcym przeżyciem.

Życzę pani Noblet i współtwórcom jej projektu ciekawych spotkań po obu stronach granicy, aby internetowy blog znalazł wielu czytelników zarówno z Francji, Polski i Niemiec, jak również z innych krajów.

Jestem przekonana, że ten projekt będzie dla wielu młodych ludzi motywacją, by wspólnie obalić ostatnie istniejące jeszcze w Europie granice.

prof. dr Gesine Schwan, Prezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

 


 

Uwe Rada


Powitanie Uwe Rady

Granica polsko-niemiecka pozostaje nadal szczególnym miejscem. Jest to zadziwiające, ponieważ wielu pogrążonych w głębokim pesymizmie przepowiadało, iż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej „granica“ jako objekt fascynacji ponownie przestanie istnieć. Bynajmniej! Nie tylko popularność ścieżki rowerowej wzdłuż Odry i Nysy, lecz także projekty takie jak „veloblog“ Charlotty Noblet ukazują, że na tym obszarze możemy nadal wiele przeżyć i tak samo się wiele nauczyć. To właśnie w czasach, kiedy między Warszawą a Berlinem i Brukselą coraz to wybuchają waśnie, okazuje się, iż społeczeństwo zdołało znaleść własną drogę sąsiedztwa między Szczecinem a Zittau. Na tym jednak nie koniec. Wzdłuż Odry i Nysy odkrywamy wiele fascynujących projektów: krajobrazy przekształcone przez człowieka takie jak Park Muzakowski, projekty artystyczne takie jak w Słubfurcie czy wspólne ścieżki turystyczne jak na Ziemi Lubuskiej.
Życzę Charlotte i wszystkim, którzy są z nią w drodze, wielu fascynujących dni i czasu na opisanie wszystkich przeżyć i spostrzeżeń.

Uwe Rada, redaktorem dziennika niemieckiego taz oraz autorem książek „Die Oder. Lebenslauf eines Flusses“ (2005) („Odra. Życiorys pewnej rzeki“) oraz „Zwischenland. Europäische Geschichten aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet“ („ Kraj na rozdrożu. Europejskie historie z polsko-niemieckiego obszaru granicznego“) (2004).

 


  • SucheWesołe nawołanie o datki


  • Der Weg


    Karte

  • Véloblog empfehlen