Sponsorzy

Instytucje wspierające projekt:


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) została założona w 1991 roku z inicjatywy Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego i ma swoją siedzibę w Warszawie. Fundacja finansuje i inicjuje projekty, które leżą we wspólnym interesie Polski i Niemiec oraz są tematycznie związane z Polską, Niemcami i Unią Europejską. Do głównych przedsięwzięć finansowanych aktualnie przez fundację należą spotkania polsko-niemieckie, kształcenie oraz programy językowe.
Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży

Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży (NFWM) rozpoczęła w 2006 roku projekt pod nazwą „Edit’aide“. Jego celem jest finansowanie niemieckich i francuskich projektów i ich publikacji, których celem jest umożliwienie poznania i zbliżenia do kraju sąsiedzkiego i jego języka. Poprzez podpisanie 22 stycznia 1963 przez Konrada Adenauera i Charlesa De Gaulle’a traktatu elizejskiego został położony „kamień węgielny” pod budowę Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży dnia 5 lipca 1963.
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) służy polskiej i niemieckiej młodzieży. Jej celem jest rozwijanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieżowej, a także umożliwianie realizacji nowych inicjatyw. Wzajemne poznanie, zrozumienie, pokonanie uprzedzeń, solidarność, rozwój osobowości oraz współpraca – we wspólnej Europie – takie są cele Współpracy Młodzieży. Spotkania młodzieży, które owe cele spełniają, mogą być finansowane przez PNWM.

 


  • SucheWesołe nawołanie o datki


  • Der Weg


    Karte

  • Véloblog empfehlen